Systerkromatidbyte

Systerkromatidutbyte är en ny metod för cytogenetisk forskning de senaste åren. Principen är att när celler utsätts för 5-bromodeoxyuridin (Brdu) kan Brdu användas som en nukleotidprekursor för att specifikt införliva tymidin i den nyligen syntetiserade DNA-strängen. Så länge de två cellreplicationscyklerna har passerat kan en sträng av DNA i en av systerkromatiderna införlivas i Brdu, medan den andra strängen fördubblas i DNA-duplexen. Cellerna dopade med Brdu. Efter differentiering och färgning finns det uppenbara skillnader mellan de två systerkromatiderna av samma kromosom, en monomer är mörk och den andra är ljus.

Grundläggande information

Specialklassificering: klassificering av tillväxt och utveckling: genetisk testning (DNA)

Tillämpligt kön: om män och kvinnor tillämpar fasta: inte fasta

Analysresultat:

Under normala:

Normalt värde:
ingen

Över normal:

negativt:
SCE är upphöjd.

positivt:
Onormala resultat kan orsaka en ökning av SCE (jämfört med normala kontroller) när de utsätts för vissa läkemedel eller kemikalier som har en mutationseffekt, såväl som vissa virusinfektioner och kortvågsstrålning.

Tips: Det finns inga speciella försiktighetsåtgärder för att utföra kromosomundersökningar, du kan göra det när som helst. Normalt värde

SCE är upphöjd.

Klinisk betydelse

Onormala resultat:

Exponering för eller användning av vissa mutagena läkemedel eller kemikalier, liksom vissa virusinfektioner och kortvågstrålning, kan orsaka en ökning av SCE (jämfört med normala kontroller). SCE är en användbar indikator och överlägsen observationen av kromosomavvikelser när man studerar möjligheten till ett nytt läkemedel.

Personer som behöver testas:

Det är nödvändigt att kontrollera om befolkningen nyligen har utsatts för eller tagit vissa läkemedel som har mutagena effekter, eller att kontrollera för kromosomala sjukdomar.

Positiva resultat kan vara sjukdomar: Försiktighetsåtgärder för barns ansikts erytem dvärgsyndrom

Det finns inga speciella försiktighetsåtgärder för att utföra kromosomundersökningar, du kan göra det när som helst.

Inspektionsprocess

Efter att blodet hade tagits undersöktes kromosomerna hos de mänskliga cellerna genom elektronmikroskopi.

Inte lämplig för publiken

Tabufolk: Nej.

Biverkningar och risker

Det orsakar i allmänhet inte speciella komplikationer och faror.

Hjälpte den här artikeln dig?

Materialet på denna webbplats är avsett att vara allmänt informativt bruk och är inte avsett att utgöra medicinsk rådgivning, sannolik diagnos eller rekommenderade behandlingar.