hyperkalcemi

Hyperkalcemi är en onormal ökning av serumjoniserad kalciumkoncentration. När kalcium (tarmen, benet) som kommer in i den extracellulära vätskan överstiger utsöndringen (tarmen, njuren) inträffar hyperkalcemi och blodkalciumkoncentrationen är högre än 2,75 mmol / L. Det finns två huvudsakliga orsaker till hypercalcemia: PTH-beroende och icke-PTH-beroende hypercalcemia. Det är allmänt trott att serumkalcium över 3,75 mmol / L kan orsaka en hög kalciumkris, och felaktig hantering är livshotande och är en klinisk nödsituation.

Hjälpte den här artikeln dig?

Materialet på denna webbplats är avsett att vara allmänt informativt bruk och är inte avsett att utgöra medicinsk rådgivning, sannolik diagnos eller rekommenderade behandlingar.